Lớp Học Cách Làm Bánh Pizza Chuyên Nghiệp

Lớp Học Cách Làm Bánh Pizza Chuyên Nghiệp

Thao Lam
Với hy vọng mang kiến ​​thức & kỹ thuật ẩm thực chuyên sâu đến thị trường Việt Nam, Lý Gia Viên đã mời đầu bếp Manuel Reale từ Pizza Reale đồng tổ chức khóa học làm bánh pizza chuyên sâu trong 5 ngày.
5 Days Intensive Pizza Course With Chef Manuel Reale

5 Days Intensive Pizza Course With Chef Manuel Reale

Thao Lam

Ly Gia Vien combined with Chef Manuel Reale of Pizza Reale to organize intensive pizza-making classes for those who love this dish. If you love pizza, why not learn how to make it yourself? We've designed this class to help you become a pizza expert and how to create your own tasty pizzas.