Chính Sách Bán Hàng

Công ty TNHH Một Thành Viên Lý Gia Viên thông báo chính sách bán hàng cho 2021 như sau:

CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG:

  1. Áp dụng giảm giá 3% trên từng đơn hàng của khách hàng có tổng trị giá mua từ 10.000.000 vnđ (Mười triệu đồng) đến 20.000.000 vnđ (Hai mươi triệu đồng).
  2. Áp dụng giảm giá 5% trên từng đơn hàng của khách hàng có tổng trị giá mua từ 20.000.000 vnđ (Hai mươi triệu đồng) đến 50.000.000 vnđ (Năm mươi triệu đồng).
  3. Áp dụng giảm giá 7% trên từng đơn hàng của khách hàng có tổng trị giá mua từ 50.000.000 vnđ (Năm mươi triệu đồng) đến 100.000.000 vnđ (Một trăm triệu đồng).
  4. Áp dụng giảm giá 9% trên từng đơn hàng của khách hàng có tổng trị giá mua từ 100.000.000 vnđ (Một trăm triệu đồng) đến 200.000.000 vnđ (Hai trăm triệu đồng).
  5. Áp dụng giảm giá 10% trên từng đơn hàng của khách hàng có tổng trị giá mua trên 200.000.000 vnđ (Hai trăm triệu đồng).

 

ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC ÁP DỤNG:

Chúng tôi thực hiện giảm giá với các điều kiện sau:

  • Giá giảm cho khách hàng dựa trên bảng giá bán lẻ.
  • Chính sách trên chỉ áp dụng cho các ngành hàng: nguyên liệu pha chế, công cụ dụng cụ. Không áp dụng cho ngành hàng máy móc, thiết bị.
  • Chính sách áp dụng chung cho tất cả các khách hàng lẻ, nếu có chính sách tương đương hoặc chính sách riêng cụ thể cho từng khách hàng thì không áp dụng chính sách này.

HIỆU LỰC ÁP DỤNG: 01/02/2021

TRÂN TRỌNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ GIA VIÊN