Tìm Thiết Bị Phù Hợp Cho Quán Của Bạn: Đặt Lịch Thử Thiết Bị Ngay Hôm Nay Tại Studio Sài Gòn hoặc Hà Nội!

Bảo Hành Bảo Trì

Để đặt lịch bảo trì hoặc liên hệ bảo hành máy được nhập khẩu bởi Lý Gia Viên. Quý khách hàng có thể gửi tin nhắn qua Facebook Messenger, gửi email đến cst@lygiavien.com hoặc điền vào phiếu thông tin sau đây. Phòng Chăm Sóc Khách sẽ liên lạc lại Bạn.

Công Ty

 Nhãn Hàng Bạn Đã Mua

Số Serial
Hình Ảnh

Tình Trạng Đào Tạo 


Địa Chỉ Lắp Đặt                       

© 2024 Lý Gia Viên, Power by Ly Gia Vien

   Login

   Forgot your password?

   Don't have an account yet?
   Create account