Collection: Mazzer Grinder

"THE MATHEMATICS OF COFFEE"

Vào năm 1952, Luigi Mazzer giới thiệu những chiếc máy xay cà phê đầu tiên tại Venezia, Ý. Từ đó Mazzer trở thành thương hiệu máy xay cà phê dẫn đầu tại quốc qia nổi tiếng về tình yêu cà phê. Đến thập kỷ 1960, Mazzer bắt đầu vận chuyển những chiếc máy xay cà phê đi khắp thế giới. Ngày nay, Mazzer vẫn tiếp tục sản xuất những chiếc máy xay kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và kỹ thuật tinh xảo của những nghệ nhân.

 

20 products
 • Máy xay cà phê Mazzer ZM
  Máy xay cà phê Mazzer ZM
  Regular price
  81.877.400₫
  Sale price
  81.877.400₫
 • Máy Xay Cà Phê Mazzer Kold S - Electronic
  Máy Xay Cà Phê Mazzer Kold S - Electronic
  Regular price
  75.205.900₫
  Sale price
  75.205.900₫
 • Máy Xay Cà Phê Robur S - Electronic
  Máy Xay Cà Phê Robur S - Electronic
  Regular price
  65.573.200₫
  Sale price
  65.573.200₫
 • Máy xay cà phê Mazzer Robur - Electronic
  Máy xay cà phê Mazzer Robur - Electronic
  Regular price
  66.786.500₫
  Sale price
  66.786.500₫
 • Máy xay cà phê Mazzer Major - Electronic
  Máy xay cà phê Mazzer Major - Electronic
  Regular price
  37.801.500₫
  Sale price
  37.801.500₫
 • Máy Xay Cà Phê Mazzer Major - Automatic
  Máy Xay Cà Phê Mazzer Major - Automatic
  Regular price
  32.100.000₫
  Sale price
  32.100.000₫
 • Máy Xay Cà Phê Mazzer Major - Manual
  Máy Xay Cà Phê Mazzer Major - Manual
  Regular price
  26.097.500₫
  Sale price
  26.097.500₫
 • Máy xay cà phê Mazzer Super Jolly - Electronic
  Máy xay cà phê Mazzer Super Jolly - Electronic
  Regular price
  27.293.000₫
  Sale price
  27.293.000₫
 • Máy Xay Cà Phê Mazzer Super Jolly - Manual
  Máy Xay Cà Phê Mazzer Super Jolly - Manual
  Regular price
  16.385.600₫
  Sale price
  16.385.600₫
 • Máy xay cà phê Mazzer Super Jolly - For Grocery
  Máy xay cà phê Mazzer Super Jolly - For Grocery
  Regular price
  15.837.800₫
  Sale price
  15.837.800₫
 • Máy Xay Cà Phê Mazzer Lux - Manual
  Máy Xay Cà Phê Mazzer Lux - Manual
  Regular price
  15.340.600₫
  Sale price
  15.340.600₫
 • Máy xay cà phê Mazzer Mini - Electronic A
  Máy xay cà phê Mazzer Mini - Electronic A
  Regular price
  22.013.200₫
  Sale price
  22.013.200₫
 • Máy xay cà phê Mazzer Mini - Electric Filter
  Máy xay cà phê Mazzer Mini - Electric Filter
  Regular price
  23.358.500₫
  Sale price
  23.358.500₫
 • Máy xay cà phê Mazzer Mini - Manual
  Máy xay cà phê Mazzer Mini - Manual
  Regular price
  14.344.000₫
  Sale price
  14.344.000₫
 • Lưỡi dao Mazzer ZM
  Lưỡi dao Mazzer ZM
  Regular price
  1.362.900₫
  Sale price
  1.362.900₫
 • Lưỡi dao Mazzer Robur | Kold
  Lưỡi dao Mazzer Robur | Kold
  Regular price
  3.390.000₫
  Sale price
  3.390.000₫