Để đặt lịch bảo trì hoặc liên hệ bảo hành máy được nhập khẩu bởi Lý Gia Viên. Quý khách hàng có thể gửi tin nhắn qua Facebook Messenger, gửi email đến cst@lygiavien.com hoặc điền vào phiếu thông tin sau đây. Phòng Chăm Sóc Khách sẽ liên lạc lại Bạn.

Công Ty Nhãn Hàng Bạn Đã Mua
Số Serial 


Hình Ảnh  
Tình Trạng Đào Tạo 
Địa Chỉ Lắp Đặt: