google-sheets-html-origin>
STT Câu hỏi Phản hồi
1 Máy pha cà phê Rocket với phân loại 1 group và 2 group khác gì nhau? Hai sản phẩm khác nhau về quy mô sử dụng, 2 groups 2 tay cầm và công suất lớn, dành cho doanh nghiệp quy mô vừa và lớn. Một group phù hợp cho quy mô nhỏ và gia đình.
2 Máy pha cà phê Rocket có những màu gì? Tùy mỗi loại máy sẽ có các phiên bản khác nhau. Xin tham thảo thêm tại trang thông tin sản phẩm.
3 Máy pha cà phê Rocket loại nào tích hợp công nghệ Pre-infusion và E61? Trừ Rocket Boxer A2, các máy Rocket đều được tích hợp công nghệ Pre-Infusion và E61. Xin tham khảo thêm tại trang thông tin sản phẩm.
4 Máy pha cà phê Rocket với phân loại R và V khác gì nhau? Phương pháp lấy nước trực tiếp khác gì phương pháp lấy nước gián tiếp? Máy pha cà phê R (viết tắt của Rotary pump) là máy sử dụng bơm rung, máy pha cà phê V (viết tắt của Vibration pump) là máy sử dụng bơm quay. Các loại máy có kí hiệu R đều có thể lấy nước trực tiếp từ nguồn nước hoặc lấy nước gián tiếp từ bình chứa nước.
5 Máy pha cà phê Rocket bán kèm những phụ kiện gì? Mỗi loại máy sẽ đi kèm bộ phụ kiện khác nhau. Xin tham khảo thêm tại trang thông tin sản phẩm.

Shipping

Yes, we ship all over the world. Shipping costs will apply, and will be added at checkout. We run discounts and promotions all year, so stay tuned for exclusive deals.

It depends on where you are. Orders processed here will take 5-7 business days to arrive. Overseas deliveries can take anywhere from 7-16 days. Delivery details will be provided in your confirmation email.

We use all major carriers, and local courier partners. You’ll be asked to select a delivery method during checkout.

Product

We always aim for make sure our customers love our products, but if you do need to return an order, we’re happy to help. Just email us directly and we’ll take you through the process.

It depends on the creator and the product. All options are outlined on the product page, so look out for customization options there.

Customer support

Enter your text here

Send a message

Enter your text here