google-sheets-html-origin>
STT Câu hỏi Phản hồi
1 Máy pha cà phê Rocket với phân loại 1 group và 2 group khác gì nhau? Hai sản phẩm khác nhau về quy mô sử dụng, 2 groups 2 tay cầm và công suất lớn, dành cho doanh nghiệp quy mô vừa và lớn. Một group phù hợp cho quy mô nhỏ và gia đình.
2 Máy pha cà phê Rocket có những màu gì? Tùy mỗi loại máy sẽ có các phiên bản khác nhau. Xin tham thảo thêm tại trang thông tin sản phẩm.
3 Máy pha cà phê Rocket loại nào tích hợp công nghệ Pre-infusion và E61? Trừ Rocket Boxer A2, các máy Rocket đều được tích hợp công nghệ Pre-Infusion và E61. Xin tham khảo thêm tại trang thông tin sản phẩm.
4 Máy pha cà phê Rocket với phân loại R và V khác gì nhau? Phương pháp lấy nước trực tiếp khác gì phương pháp lấy nước gián tiếp? Máy pha cà phê R (viết tắt của Rotary pump) là máy sử dụng bơm rung, máy pha cà phê V (viết tắt của Vibration pump) là máy sử dụng bơm quay. Các loại máy có kí hiệu R đều có thể lấy nước trực tiếp từ nguồn nước hoặc lấy nước gián tiếp từ bình chứa nước.
5 Máy pha cà phê Rocket bán kèm những phụ kiện gì? Mỗi loại máy sẽ đi kèm bộ phụ kiện khác nhau. Xin tham khảo thêm tại trang thông tin sản phẩm.