google-sheets-html-origin>
STT Câu hỏi Phản hồi
1 Hệ thống ủ lạnh Toddy cá nhân và thương mại khác gì nhau? Hai hệ thống khác nhau về thể tích, sản lượng, cách thức và mục đích sử dụng.
2 Sử dụng hệ thống ủ lạnh Toddy như thế nào? Xin tham khảo thêm tại trang blog nội dung của Lý Gia Viên.
3 Hệ thống ủ lạnh Toddy có bán kèm giấy lọc không? Hệ thống Toddy cá nhân có sẵn 2 tờ dùng thử, hệ thống Toddy thương mại có sẵn 3 tờ dùng thử.
4 Vì sao hệ thống ủ lạnh Toddy không bán kèm dây cột? Khách hàng có thể sử dụng bất kì loại dây mềm nào để cột lại.
5 Giấy lọc dùng cho hệ thống ủ lạnh Toddy loại "Tree Free" có gì đặc biệt? Giấy lọc "Tree Free" có thành phần bột giấy thực vật có tỷ lệ tái tạo và phân huỷ cao, kết cấu sợi giấy đan xen dày và đàn hồi, đủ mạnh và chắc để chịu được sức nặng 2.5kg bã cafe ướt trong thời gian dài.

Shipping

Yes, we ship all over the world. Shipping costs will apply, and will be added at checkout. We run discounts and promotions all year, so stay tuned for exclusive deals.

It depends on where you are. Orders processed here will take 5-7 business days to arrive. Overseas deliveries can take anywhere from 7-16 days. Delivery details will be provided in your confirmation email.

We use all major carriers, and local courier partners. You’ll be asked to select a delivery method during checkout.

Product

We always aim for make sure our customers love our products, but if you do need to return an order, we’re happy to help. Just email us directly and we’ll take you through the process.

It depends on the creator and the product. All options are outlined on the product page, so look out for customization options there.

Customer support

Enter your text here

Send a message

Enter your text here