google-sheets-html-origin>
STT Câu hỏi Phản hồi
1 Hệ thống ủ lạnh Toddy cá nhân và thương mại khác gì nhau? Hai hệ thống khác nhau về thể tích, sản lượng, cách thức và mục đích sử dụng.
2 Sử dụng hệ thống ủ lạnh Toddy như thế nào? Xin tham khảo thêm tại trang blog nội dung của Lý Gia Viên.
3 Hệ thống ủ lạnh Toddy có bán kèm giấy lọc không? Hệ thống Toddy cá nhân có sẵn 2 tờ dùng thử, hệ thống Toddy thương mại có sẵn 3 tờ dùng thử.
4 Vì sao hệ thống ủ lạnh Toddy không bán kèm dây cột? Khách hàng có thể sử dụng bất kì loại dây mềm nào để cột lại.
5 Giấy lọc dùng cho hệ thống ủ lạnh Toddy loại "Tree Free" có gì đặc biệt? Giấy lọc "Tree Free" có thành phần bột giấy thực vật có tỷ lệ tái tạo và phân huỷ cao, kết cấu sợi giấy đan xen dày và đàn hồi, đủ mạnh và chắc để chịu được sức nặng 2.5kg bã cafe ướt trong thời gian dài.