Cristel Strate Chảo Sâu Lòng Chống Dính Cán Rời Sản Xuất Tại Pháp

(*) Sản phẩm không bao gồm cán chảo và tay cầm rời.

Cristel Strate Chảo Sâu Lòng Chống Dính Cán Rời Sản Xuất Tại Pháp

(*) Sản phẩm không bao gồm cán chảo và tay cầm rời.

: 03220032

3.777.400₫

          (*) Sản phẩm không bao gồm cán chảo và tay cầm rời.