Tìm Thiết Bị Phù Hợp Cho Quán Của Bạn: Đặt Lịch Thử Thiết Bị Ngay Hôm Nay Tại Studio Sài Gòn hoặc Hà Nội!

Cristel Strate Nồi Hầm Đáy Sâu Tay Cầm Rời Tản Nhiệt Tốt Nấu Nhanh Sôi

Description

(*) Sản phẩm không bao gồm nồi lọc bên trong và nắp đậy.

Cristel Strate Nồi Hầm Đáy Sâu Tay Cầm Rời Tản Nhiệt Tốt Nấu Nhanh Sôi

Product form

(*) Sản phẩm không bao gồm nồi lọc bên trong và nắp đậy. Read more

SKU: 03220015

3.881.900₫ Incl. VAT

     Description

     (*) Sản phẩm không bao gồm nồi lọc bên trong và nắp đậy.

     © 2024 Lý Gia Viên, Power by Ly Gia Vien

       Login

       Forgot your password?

       Don't have an account yet?
       Create account