Stölzle Lausitz Pisa Bình Rót Rượu Vang - Cầm Nắm Và Xoáy Rượu Dễ Dàng - Phù Hợp Để Sục Khí Cho Rượu Vang Đỏ

Bạn muốn thưởng thức rượu vang đỏ một cách trọn vẹn nhất? Bạn chỉ cần Stoelzle Pisa Decanter Bình Đựng Rượu Pha Lê để thở rượu vang và giúp rượu của bạn phát huy tối đa hương vị của chúng.

Bình có cổ thon gọn và tay cầm lõm được thiết kế tối ưu, giúp dễ dàng rót rượu. Thêm vào đó, nó không chứa chì và được sản xuất theo quy trình chất lượng.

Các tính năng và lợi ích Stoelzle Pisa Decanter Bình Đựng Rượu Pha Lê:

 • Cổ mỏng và tay cầm lõm được thiết kế tối ưu giúp dễ dàng rót rượu vang.
 • Dễ dàng rót rượu vang.
 • Cũng có thể được sử dụng chứa nước và các loại đồ uống khác.
 • Làm bằng pha lê không chì.

Cách sử dụng Stoelzle Pisa Decanter Bình Đựng Rượu Pha Lê:

Rót rượu vang đỏ vào bình gạn để lấp đầy không gian trong bình và sử dụng.

Hãy đặt hàng bình Stoelzle Pisa Decanter Bình Đựng Rượu Pha Lê ngay hôm nay và thưởng thức trọn vẹn hương vị rượu vang đỏ của bạn!

Stölzle Lausitz Pisa Bình Rót Rượu Vang - Cầm Nắm Và Xoáy Rượu Dễ Dàng - Phù Hợp Để Sục Khí Cho Rượu Vang Đỏ

Bạn muốn thưởng thức rượu vang đỏ một cách trọn vẹn nhất? Bạn chỉ cần Stoelzle Pisa Decanter Bình Đựng...

: 03207610
: 77838931

182.600₫

     Bạn muốn thưởng thức rượu vang đỏ một cách trọn vẹn nhất? Bạn chỉ cần Stoelzle Pisa Decanter Bình Đựng Rượu Pha Lê để thở rượu vang và giúp rượu của bạn phát huy tối đa hương vị của chúng.

     Bình có cổ thon gọn và tay cầm lõm được thiết kế tối ưu, giúp dễ dàng rót rượu. Thêm vào đó, nó không chứa chì và được sản xuất theo quy trình chất lượng.

     Các tính năng và lợi ích Stoelzle Pisa Decanter Bình Đựng Rượu Pha Lê:

     • Cổ mỏng và tay cầm lõm được thiết kế tối ưu giúp dễ dàng rót rượu vang.
     • Dễ dàng rót rượu vang.
     • Cũng có thể được sử dụng chứa nước và các loại đồ uống khác.
     • Làm bằng pha lê không chì.

     Cách sử dụng Stoelzle Pisa Decanter Bình Đựng Rượu Pha Lê:

     Rót rượu vang đỏ vào bình gạn để lấp đầy không gian trong bình và sử dụng.

     Hãy đặt hàng bình Stoelzle Pisa Decanter Bình Đựng Rượu Pha Lê ngay hôm nay và thưởng thức trọn vẹn hương vị rượu vang đỏ của bạn!