Cristel Castel Pro Quánh Mini Nấu Sốt 3 Đáy Chống Dính Liền Khối

Cristel Castel Pro Quánh Mini Nấu Sốt 3 Đáy Chống Dính Liền Khối

: 03220911

930.600₫

  Thông Số Kỹ Thuật

  Mã hàng C9CPF:
  - Ø Đường kính *: 9cm
  - Ø của đáy: 6,5cm
  - Chiều dài: 19cm
  - Tổng chiều cao: 6,5cm
  - Độ sâu chảo: 5 cm
  - Chiều dài tay cầm: 8,5cm
  - Chiều rộng: 10,5cm
  - Trọng lượng: 0,27kg
  - Dung tích: 0,3l

  Mã hàng C10CPF:
  - Ø Đường kính *: 10cm
  - Ø của đáy: 7,5cm
  - Chiều dài: 22,5cm
  - Tổng chiều cao: 7,5cm
  - Độ sâu chảo: 5,5 cm
  - Chiều dài tay cầm: 10,5cm
  - Chiều rộng: 11,5cm
  - Trọng lượng: 0,32kg
  - Dung tích: 0,4l

  Mã hàng C12CPF:
  - Ø Đường kính *: 12cm
  - Ø của đáy: 8,5cm
  - Chiều dài: 25cm
  - Tổng chiều cao: 8,5cm
  - Độ sâu chảo: 6cm
  - Chiều dài tay cầm: 11,5cm
  - Chiều rộng: 13,5cm
  - Trọng lượng: 0,38kg
  - Dung tích: 0,7l