Cristel Castel Pro Nồi Hầm Inox Đáy Bầu 5 Lớp Tản Nhiệt Đều Dễ Vệ Sinh

Cristel Castel Pro Nồi Hầm Inox Đáy Bầu 5 Lớp Tản Nhiệt Đều Dễ Vệ Sinh

: 03220922

3.062.400₫