Tìm Thiết Bị Phù Hợp Cho Quán Của Bạn: Đặt Lịch Thử Thiết Bị Ngay Hôm Nay Tại Studio Sài Gòn hoặc Hà Nội!

Cristel Castel Pro Chảo Chiên Inox Với Đế Tản Nhiệt 5 Lớp

Cristel Castel Pro Chảo Chiên Inox Với Đế Tản Nhiệt 5 Lớp

Product form

SKU: 03220931

2.568.500₫ Incl. VAT

     © 2024 Lý Gia Viên, Power by Ly Gia Vien

       Login

       Forgot your password?

       Don't have an account yet?
       Create account