Cristel Strate Chảo Inox 3 Lớp Tay Cầm Tháo Rời Lý Tưởng Để Nướng Thịt

(*) Sản phẩm không bao gồm tay cầm đi kèm.

Cristel Strate Chảo Inox 3 Lớp Tay Cầm Tháo Rời Lý Tưởng Để Nướng Thịt

(*) Sản phẩm không bao gồm tay cầm đi kèm.

: 03220018

2.622.400₫

          (*) Sản phẩm không bao gồm tay cầm đi kèm.