Cristel Strate Chảo Chống Dính Exceliss Cán Rời Phù Hợp Các Món Chiên

(*) Sản phẩm không bao gồm cán chảo

Cristel Strate Chảo Chống Dính Exceliss Cán Rời Phù Hợp Các Món Chiên

(*) Sản phẩm không bao gồm cán chảo

: 03220024

3.147.100₫

          (*) Sản phẩm không bao gồm cán chảo