Vòi Rót Bình Ủ Cold Brew Thương Mại Toddy Commercial Model Spigot

Toddy® Cold BrewSKU: 03044005
No reviews

Giá:
Giá giảm401.760 VND

Bao gồm thuế

Bạn có thể nhận hàng tại <strong>Hà Nội Warehouse - WH01004</strong>

Sẵn sàng trong 24 tiếng

Chi tiết

Đặt Lịch Hẹn Sử Dụng Thử Máy

Bạn Có Thể Quan Tâm Sản Phẩm Sau