CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ GIA VIÊN

Tay Cầm Bottomless Portafilter 58mm

Rocket Espresso


Regular price 1.250.000₫
Tax included.
Tay Cầm máy pha cafe Bottomless Portafilter 58mm
Tay Cầm máy pha cafe Bottomless Portafilter 58mm
Tay cầm Bottomless Portafilter giúp Barista kiểm tra dòng chảy cà phê Espresso để điều chỉnh kỹ thuật nén tốt hơn.

Related Products