Bơm Tay - Takaje Vacuum Pump F69500

Bơm Tay - Takaje Vacuum Pump F69500

Regular price 0₫

Bơm tay, có thể được sử dụng với các phụ kiện từ hệ thống Takaje

Đi kèm với 2 van Takaje.