Torani hương vị mía

SIRÔ ĐƯỜNG MÍA - SUGAR CANE SYRUP

Login to view price.

Ngọt nhẹ nhàng với vị mía tươi nguyên chất.

Dung tích: 750ml