CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ GIA VIÊN

Lọc Syphon bằng Kim Loại F-103K (Stainless Filter for Coffee Syphon)

Hario


Regular price 324.500₫
Tax included.
Lọc Syphon bằng Kim Loại F-103K (Stainless Filter for Coffee Syphon)
Lọc Syphon bằng Kim Loại F-103K (Stainless Filter for Coffee Syphon)
Lọc Syphon bằng Kim Loại F-103K (Stainless Filter for Coffee Syphon)
Làm từ kim loại thép không rỉ nên miếng lọc syphon từ Hario rất chắc chắn và còn có thể tái sử dụng được nhiều lần.

Related Products