Giấy lọc cà phê bột màu nâu VCF-01-100M (Paper Filter Brown for 1Dripper)
Giấy lọc cà phê bột màu nâu VCF-01-100M (Paper Filter Brown for 1Dripper)
Giấy lọc cà phê bột màu nâu VCF-01-100M (Paper Filter Brown for 1Dripper)

Giấy lọc cà phê bột màu nâu VCF-01-100M (Paper Filter Brown for 1Dripper)

Regular price 100.000₫