CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ GIA VIÊN

Tre Spade

Bơm Tay - Takaje Vacuum Pump F69500

Tre Spade


Regular price 385.000₫
Tax included.
Bơm Tay - Takaje Vacuum Pump F69500

Bơm tay, có thể được sử dụng với các phụ kiện từ hệ thống Takaje

Đi kèm với 2 van Takaje.

Related Products