Lọc sản phẩm

THE NITRO STORY

Công ty Carbotek Systems GmbH, đặt tại Nördlingen, Đức.Trọng tâm của Carbotek là các sản phẩm máy tự tạo khí / lọc khí dành cho thực phẩm. Ví dụ, cacbonat nội tuyến hoặc nitơ hóa
 
Carbotek có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tạo thức uống có chứa carbon hoá. Chúng tôi sử dụng kinh nghiệm này để phát triển các giải pháp phù hợp cho nhu cầu ngày càng tăng đối với đồ uống nitro. Thay vì carbon dioxide (CO2), nitơ (N2) hoặc khí nén (N2 / O2) được sử dụng cho đồ uống nitro. Chúng tôi luôn cố gắng để đạt được một tỷ lệ hiệu suất giá tối ưu và cải thiện các sản phẩm hiện có thông qua các phát triển hơn nữa và những cải tiến mới.

2 products Tìm thấy trong Nitro Machine

Máy Chiết Suất Nitro - 1 Vòi
  • 103.950.000₫

Máy Chiết Suất Nitro

Máy Chiết Suất Nitro - 2 Vòi
  • 105.875.000₫

Máy Chiết Suất Nitro