CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ GIA VIÊN

Carbotek


CARBOTEK là nhà cung cấp giải pháp cho hệ thống bia-in-box mang tính cách mạng cho ngành công nghiệp sản xuất bia trên toàn thế giới.
 
CARBOTEK hỗ trợ khách hàng của mình với đầy đủ các dịch vụ như đánh giá hệ thống, dịch vụ tính phí và lưu kho, gói dịch vụ để cài đặt và bảo trì, đào tạo, tư vấn, tài chính và lựa chọn cho thuê. Hợp tác với các đối tác cung cấp hệ thống, cung cấp và dịch vụ, CARBOTEK đã tự định vị để hoạt động như một nhà cung cấp giải pháp.