Lọc sản phẩm

Angelo Po - Một công ty có gần 100 năm lịch sử, dẫn đầu thị trường trong việc thiết kế và sản xuất các hệ thống cho ngành công nghiệp thực phẩm trên toàn thế giới. Nhờ sở hữu hệ thống nấu và hệ thống lưu trữ thực phẩm, Angelo Po mang đến các giải pháp có chất lượng cao, đón đầu xu hướng sáng tạo nhất để giúp các đầu bếp đạt được hiệu xuất vượt trội. Bên cạnh đó các sản phẩm của Angelo Po còn bảo vệ môi trường, giúp giảm lượng điện tiêu thụ và đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh nhà bếp.

5 products Tìm thấy trong Angelo Po Combi Oven

Lò Nướng Angelo Po - BX101E Electric Combi Oven 10X1/1GN
  • 187.983.400₫

Lò Nướng Combi

Lò Nướng Angelo Po - AT101EW ACT.O Electric Combi Oven 10X1/1 GN Với Hệ Thống Vệ Sinh Tự Động
  • 345.240.500₫

Lò Nướng Combi

Lò Nướng Angelo Po - AT61EW ACT.O Electric Combi Oven 6X1/1 GN Với Hệ Thống Vệ Sinh Tự Động
  • 251.053.000₫

Lò Nướng Combi

Lò Nướng Angelo Po - FX61E3C Chickenstar Electric Combi Oven Max 20 Chickens/Cycle
  • 265.362.900₫

Lò Nướng Combi

Lò Nướng Angelo Po - BX61E Electric Combi Oven 6X1/1GN
  • 132.534.600₫

Lò Nướng Combi