Lớp Học Cách Làm Bánh Pizza Chuyên Nghiệp

Lớp Học Cách Làm Bánh Pizza Chuyên Nghiệp

làm pizzaThao Lam
Với hy vọng mang kiến ​​thức & kỹ thuật ẩm thực chuyên sâu đến thị trường Việt Nam, Lý Gia Viên đã mời đầu bếp Manuel Reale từ Pizza Reale đồng tổ chức khóa học làm bánh pizza chuyên sâu trong 5 ngày.
5 Days Intensive Pizza Course

5 Days Intensive Pizza Course

làm pizzaThao Lam

Ly Gia Vien combined with Chef Manuel Reale of Pizza Reale to organize intensive pizza-making classes for those who love this dish. If you love pizza, why not learn how to make it yourself? We've designed this class to help you become a pizza expert and how to create your own tasty pizzas.

Blog Ẩm Thực

Chúng tôi muốn phát triển một nền tảng ẩm thực nơi mọi người có thể chia sẻ, khám phá và học hỏi các công thức nấu ăn, kiến thức và xu hướng ẩm thực mới. Chúng tôi sẽ giới thiệu các đầu bếp mới và giàu kinh nghiệm trên blog của chúng tôi, những người sẽ chia sẻ kiến thức ẩm thực của họ. Chúng tôi muốn cung cấp hướng dẫn nấu ăn để hỗ trợ mọi người học các kỹ năng và kỹ thuật mới bằng cách thử nghiệm. Ngoài việc xuất bản tài liệu ẩm thực trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ xuất bản những nội dung sau:

Đánh giá sách nấu ăn

Phát triển công thức, mẹo nấu ăn,

Đánh giá và phân tích sản phẩm thực phẩm,

Đánh giá kỹ thuật nấu ăn

Phản hồi về các vấn đề trong ngành ẩm thực

Xu hướng và dự báo trong ngành ẩm thực