Zalo Hotline Email Fanpage Youtube

Unusual Coffee Martini

 

Created by Công Bùi                                    


NGUYÊN LIỆU:

10ml Torani Puremade Salted Caramel Syrup

40ml Vodka

10ml Hazelnut Liquer

2 gói Cà phê hòa tan G7

Đá

Trang trí: Nhục đậu khấu

HƯỚNG DẪN:

B1: Hòa tan cà phê G7 trong shaker với nước nóng, dùng máy đánh cầm tay đánh bông thành foam Dalgona.

B2: Kết hợp các nguyên liệu còn lại trong mixer và khuấy lạnh với đá.

B3: Sau đó double strain ra ly và viền ly với Torani Puremade Caramel Sauce sau đó top up bằng foam Dalgona.

Sản phẩm trong công thức
Torani Puremade Salted Caramel Syrup 
Sale

Unavailable

Sold Out