Zalo Hotline Email Fanpage Youtube

Undark Citrus Coffee

 

Created by Công Bùi                                    


NGUYÊN LIỆU:

20ml Torani Puremade Salted Caramel Syrup

40ml Cold Brew Coffee

40ml Sông Cái Floral Gin

30ml Passion Juice

Muối

Trang trí: Lemon Caramel.

HƯỚNG DẪN:

B1: Kết hợp các nguyên liệu còn lại trong shaker và shake đến khi đủ độ lạnh

B2: Sau đó double strain ra ly trang trí Lemon Caramel.

Sản phẩm trong công thức
Torani Puremade Salted Caramel Syrup
Sale

Unavailable

Sold Out