Zalo Hotline Email Fanpage Youtube

Ube Purple

 

Created by Công Bùi                                    


NGUYÊN LIỆU:


10ml Torani Puremade Ube Syrup

30ml Sông Cái Floral Gin

10ml Marasschino Liqueur

40ml Clarified milk punch Ube mix Maraschino

Đá

Trang trí: hoa Edible

 

HƯỚNG DẪN:

B1: Clarified milk punch: 25ml Torani Puremade Ube Syrup, 10ml Malibu Liquer + 30ml Lime + 80ml Fresh Milk)

B2: Lọc với giấy Hario V60 để có được thành phần trong suốt, sau đó để lạnh và phục vụ

Sản phẩm trong công thức
Torani Puremade Ube Syrup
.
Sale

Unavailable

Sold Out