Zalo Hotline Email Fanpage Youtube

Spicy Flower

 

Created by Thành Neo                                    


NGUYÊN LIỆU:

120ml Cold Brew Coffee With Anise.

100ml Sữa Đà Lạt Milk

20ml Torani Puremade Pumpkin Spice Syrup

20ml Torani Puremade Chocolate Milano Syrup

Đá

Trang trí: hoa Hồi

HƯỚNG DẪN:

Pha Cold Brew Coffee với tỉ lệ 1:12 chung với hoa hồi (ủ với gian là 16 giờ).

B1: Cho đá vào ly Highball, rót Cold Brew đã ngâm vào trước + Torani Puremade Chocolate Milano Syrup

B2: Đánh sữa lạnh với Torani Puremade Pumpkin Spice để tạo foam.

B3: Rót sữa và foam lên trên, decor hoa Hồi.

 

Sản phẩm trong công thức
Torani Puremade Chocolate Milano
Sale

Unavailable

Sold Out