Zalo Hotline Email Fanpage Youtube

Smoke Berry

 

 

Created by Công Bùi 

NGUYÊN LIỆU:

25ml Torani Puremade Smoked Black Cherry Syrup

40ml Sông Cái Dry Gin

12.5ml Lemon Juice

Cinamon stick.

Trang trí: Vỏ chanh vàng

HƯỚNG DẪN:

 

B1: Kết hợp toàn bộ nguyên liệu trong mixing glass và stir lạnh với đá.

B2: sau đó strain ra ly sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị súng bắn khói đã có Cinamon bên trong.

B3: Dùng khè lửa để bắn vào súng và tạo khói vào bên trong lòng chụp.

Sản phẩm trong công thức
Torani Puremade Smoke Black Cherry Syrup 
Sale

Unavailable

Sold Out