Golden River

 

Created by Công Bùi                                    


NGUYÊN LIỆU:

25ml Torani Puremade White Peach Syrup

40ml Cold Brew Chamomile Dilmah Tea

40ml Sông Cái Floral Gin

12.5ml Lemon Juice

Đá

Trang trí: Đá hoa Edible

HƯỚNG DẪN:

Chuẩn bị khay và làm đá kết hợp bới hoa Edible được đặt ở bên trong, cấp đông thành đá viên

Cold brew với tỷ lệ pha trà:nước = 1:40 , đặt ngâm trong tủ mát 12 tiếng

Kết hợp Cold Brew Chamomile Dilmah Tea cùng Torani Puremade White Peach, Sông Cái Floral Gin & Chanh, khuấy đều sau đó cho thêm đá và phục vụ.

Sản phẩm trong công thức
Torani Puremade White Peach Syrup