November 04, 2016

Gingerbread Steamer

Gingerbread Steamer
Nguyên liệu:
- 30ml Sirô Torani Bánh gừng
- 240ml sữa
Cách làm:
Đánh sữa với Sirô Torani. Rót hỗn hợp vào ly và khuấy nhẹ.