Zalo Hotline Email Fanpage Youtube

ELDERFLOWER COCONUT TEA

                          


NGUYÊN LIỆU:

20ml Torani Coconut Syrup

30ml Homemade Butterfly Pea Tea

125ml Fentimans Elder Flower    

10ml Nước ép chanh

 PHƯƠNG PHÁP: Build

LY:  Rock - 350 ML

TRANG TRÍ: Hoa EDIBLE

THAO TÁC:

1.Cho Homemade Butterfly Pea Tea + ép chanh + Torani Coconut Syrup vào khuấy đều, thêm đá

2.Top-up với Fentimans Elderflower, kết thúc trang trí với Hoa Edible.

                                                      Sản phẩm trong công thức:

                                                       Torani Coconut Syrup 750ml

                                       

Sale

Unavailable

Sold Out