Zalo Hotline Email Fanpage Youtube

Delicate Martini

 

Created by Công Bùi                                    


NGUYÊN LIỆU:

5ml Torani Puremade Ube Syrup

5ml Torani Puremade Smoked Black Cherry Syrup

20ml Torani Puremade Apple Syrup

40ml Gin

20ml Dry Vermouth

20ml Lemon Juice

Đá

Trang trí: Hoa Edible

HƯỚNG DẪN:

Cho toàn bộ nguyên liệu vào Mixing Glass và bắt đầu khuấy đến khi Cocktail lạnh và đổ ra ly, phục vụ.

Sản phẩm trong công thức
Torani Puremade Ube Syrup 
Torani Puremade Smoked Black Cherry Syrup
Sale

Unavailable

Sold Out