Zalo Hotline Email Fanpage Youtube

Dark Mint Ice Blend

 

Created by Thành Neo                               

NGUYÊN LIỆU

120ml Cold Brew coffee

20ml Torani Puremade Dark Chocolate Sauce

10ml Torani Puremade Crème de Menthe Syrup

80ml sữa Dalat Milk

Đá: 

Trang trí: Whipping Cream với Dark Chocolate Sauce

HƯỚNG DẪN:

Cho toàn bộ thành phần vào máy xay xay chung với đá

Rót thành phẩm ra ly

Sản phẩm trong công thức
Torani Puremade Dark Chocolate Sauce
Torani Crème De Menthe
Sale

Unavailable

Sold Out