Berry Coffee Spritz

 

Created by Công Bùi                                    


NGUYÊN LIỆU:


25ml Torani Puremade Smoked Black Cherry Syrup

60ml Cold Brew Coffee

125ml Fentimans Rose Lemonade

Đá

Trang trí: Cherry tươi

HƯỚNG DẪN:

Pha Cold Brew Coffee với tỉ lệ 1:10. Ủ với gian là 12 giờ).

B1: Đầu tiên sẽ chuẩn bị ly Highball lạnh sẵn với đá, tiếp đến sẽ cho Cold Brew Coffee.

B2: sau đó pour Torani Puremade Smoked Black Cherry Syrup.

B3: cuối cùng sẽ top up Fentimans Rose Lemonade lên bên trên và khuấy nhẹ rồi thưởng thức

Sản phẩm trong công thức
Torani Puremade Smoke Black Berry Syrup