CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ GIA VIÊN

cong-thuc-pha-che

Almond Steamer

Uyen Tran

Nguyên liệu:
- 30ml Sirô Torani Hạnh nhân - Almond Orgeat Syrup
- 240ml sữa
Cách làm:
Đánh sữa với Sirô Torani. Rót thức uống nóng này vào một ly thân cao và khuấy nhẹ.

Older Post Newer Post