Cách Pha Cà Phê với Bình Pha Cold Brew Phương Pháp Nước Nhỏ Giọt Hario Water Dripper

Bước 1: Chuẩn bị bộ pha cold brew Hario Water Drip

Cách Pha Cà Phê với Bình Cold Brew Phương Pháp Nước Nhỏ Giọt  Cách Pha Cà Phê với Bình Cold Brew Phương Pháp Nước Nhỏ Giọt Cách Pha Cà Phê với Bình Cold Brew Phương Pháp Nước Nhỏ Giọt

Bước 2: bỏ đá viên và nước lọc vào bình đựng trên cùng với tỉ lệ 1:20 (1gr cà phê : 20 ml nước)

Cách Pha Cà Phê với Bình Cold Brew Phương Pháp Nước Nhỏ Giọt

Bước 3: đổ cà phê bột đã xay vào bình đựng cà phê. 

Cách Pha Cà Phê với Bình Cold Brew Phương Pháp Nước Nhỏ Giọt Cách Pha Cà Phê với Bình Cold Brew Phương Pháp Nước Nhỏ Giọt  Cách Pha Cà Phê với Bình Cold Brew Phương Pháp Nước Nhỏ Giọt

 Thấm ướt giấy và chèn lên trên.

Cách Pha Cà Phê với Bình Cold Brew Phương Pháp Nước Nhỏ Giọt Cách Pha Cà Phê với Bình Cold Brew Phương Pháp Nước Nhỏ Giọt  Cách Pha Cà Phê với Bình Cold Brew Phương Pháp Nước Nhỏ Giọt

 Bước 4: vặn van điều chỉnh nhỏ giọt tùy theo gu uống của mình, 1 giọt/ giây

Cách Pha Cà Phê với Bình Cold Brew Phương Pháp Nước Nhỏ Giọt  Cách Pha Cà Phê với Bình Cold Brew Phương Pháp Nước Nhỏ Giọt

Bước 5: quá trình chiết xuất của 800ml nước cho 40gram cà phê sẽ khoảng 5-7 tiếng. Sau đó bạn có thể cho ra ly thưởng thức

Cách Pha Cà Phê với Bình Cold Brew Phương Pháp Nước Nhỏ Giọt

Leave a comment

All comments are moderated before being published